CijferMeester Cases

Elke dag opnieuw worden onze CijferMeesters geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van boekhouding, belasting en bedrijfsadvies. Meestal zijn die eenvoudig en snel te beantwoorden. Maar zo nu en dan zijn er bijzondere praktijkgevallen, waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden. In de rubriek CC (CijferMeester Cases) laten we graag zien waartoe onze CijferMeesters allemaal in staat zijn. Deze case is aangedragen door Sigrid Keus, CijferMeester Hoorn.

Handige Poolse klusjesmannen tamelijk onhandig met hun administratie

‘Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd’

Aannemers en eigenwoningbezitters zijn er blij mee; Oost-Europese vaklieden die hier het personeelstekort in de bouw oplossen. Maar zo handig als ze zijn met hamers, troffels en bouwmaterialen, zo onhandig zijn ze vaak met hun administratie en belastingaangiftes…

Het was een ondernemer in de bouw die CijferMeester Sigrid Keus attendeerde op de lastige positie waarin veel Poolse zzp’ers zich hier bevinden. Ze werken hard en ze verstaan hun vak. Maar Nederlands verstaan ze minder goed. En onze wet- en regelgeving is ze vaak onbekend.

Met als gevolg dat ze soms van het kastje naar de muur gestuurd worden bij officiële instanties zoals de kamer van koophandel. En ongewild in conflict komen met de belastingdienst omdat ze niet op tijd hun btw-aangifte doen. Sigrid bekommert zich al vele jaren om enkelen van hen en stelt vast dat het vaak onwetendheid is waardoor deze kleine zelfstandigen in de problemen komen: ”Als je geen benul hebt van ons systeem en niet op tijd reageert op aanmaningen en verhogingen, dan bouw je in rap tempo een schuld op. Ik reken het tot mijn taak die mensen daarbij te helpen en problemen te voorkomen.”

Daarbij gaat ze pittige gesprekken niet uit de weg. Een deel van haar Poolse klanten krijgt glimmende oogjes van de eerste bankafschriften en ziet meteen al een enorme flatscreen tv aan de wand hangen. Maar dan treedt Sigrid toch streng op, en waarschuwt ze dat er eerst wel belasting en btw betaald moet worden. “Ons belastingsysteem wijkt nogal af van Oost-Europese landen, waar minder toezicht is. En waar sommige autoriteiten de andere kant opkijken als er wat bankbiljetten over tafel gaan.”

Inmiddels heeft Sigrid al de nodige Poolse zzp’ers behoed voor fiscale uitglijers. En trouwens ook een aantal uitglijers helpen oplossen, tezamen met een andere klant uit de bouw die deze Poolse zzp’ers inhuurt. Haar ervaringen met de belastingdienst op dit punt zijn positief. Poolse ondernemers die fouten hebben gemaakt in hun aangifte, maar aantonen daarvan geleerd te hebben worden coulant behandeld. Veel minder te spreken is ze over zogenaamde ‘hulpverleners en adviseurs’ die zich specifiek op deze groep richt. “Ze weten dat die mensen de weg hier niet weten en alles voor zoete koek slikken. Schandalig wat ze hen wijsmaken, zo belanden ze van de regen in de drup.”

Sigrid Keus

CijferMeester Hoorn

Eensmanszaak

Uw eigen bedrijf
Geen personeel

VOF

Vennootschap onder firma
Samen ondernemen

Maatschap

Uw eigen bedrijf
Ondersteuning samen doen

BV

Vanaf € 1 kapitaal
Aandelen op naam

NV

Vanaf € 45.000 kapitaal
Aandelen vrij verhandelbaar

Stichting

Ideële doelstelling
Lidmaatschap niet mogelijk

Vereniging

Leden met zelfde belang
Geen winstoogmerk

Expat

Nederlander in buitenland
Buitenlander in Nederland

Waarmee kunnen wij u helpen?