Auto met 3.092 km op teller is een gebruikte auto

Het hof in Den Bosch oordeelt dat de auto met 3.092 kilometer op de teller een gebruikte auto is. De inspecteur maakte niet aannemelijk dat sprake was van een U-bochtconstructie met het oogmerk tot belastingbesparing als doorslaggevende reden.

X BV kocht in januari 2012 een personenauto in Nederland voor € 123.760. De auto werd op 12 januari 2012 voor het eerst geregistreerd in het Duitse kentekenregister op naam van B, bestuurder van X, op een adres te Zwitserland. Daarbij is de auto voorzien van een Duits exportkenteken. X deed op 1 februari 2012 voor deze auto de BPM-aangifte. De auto had toen een kilometerstand van 3.092. De registratie vond plaats op 8 februari 2012, op naam van X. De aangifte vermeldt een te betalen bedrag aan BPM van € 15.067. X is er hierbij van uitgegaan dat de auto een gebruikte auto is. De inspecteur stelt dat de auto nieuw is en dat de verschuldigde BPM € 24.185 bedraagt. Voor het verschil legde hij een naheffingsaanslag op. Volgens de inspecteur heeft X de nieuwe auto bewust kilometers in het buitenland laten maken om deze vervolgens korte tijd later in Nederland te registreren.

Het oordeel

Naar het oordeel van het hof is een auto waarmee ten tijde van de aangifte en registratie in Nederland 3.092 kilometer is gereden geen nieuwe auto. Er is geen sprake van een auto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks in gebruik is geweest. Dit kan echter anders zijn als sprake is van een zogenaamde U-bochtconstructie waarbij het oogmerk tot belastingbesparing de doorslaggevende reden is geweest. De inspecteur heeft in dit geval een oogmerk tot belastingbesparing als doorslaggevende reden niet aannemelijk gemaakt. Het enkele feit dat de periode tussen het tijdstip van aankoop en het tijdstip van registratie in Nederland kort is, is daarvoor onvoldoende.

Cijfermeester gebruikte auto

Bron: Hof Den Bosch, 17 augustus 2017