Extra voordeel bij aanschaf van een milieuvriendelijke auto.

Zoals u wellicht weet, kunt u bij aanschaf van een zeer milieuvriendelijke auto (0% auto) aanspraak maken op een milieu-investeringsaftrek van maar liefst 36%. Nieuw is dat u sinds 1 januari jl. ook bij aanschaf van een 14% auto in aanmerking kunt komen voor deze milieu-investeringsaftrek (MIA). Weliswaar valt deze 14% in een iets lagere categorie, maar dat levert u nog altijd een voordeel van 13,5% op. In tegenstelling tot 2012 kunt u voor deze auto geen willekeurige afschrijving (Vamil) aanvragen, maar dit gemis wordt in onze ogen ruimschoots gecompenseerd door de nieuwe MIA mogelijkheid.

Wilt u voor deze aftrekpost in aanmerking komen, dan moet u uw nieuwe auto binnen drie maanden na orderdatum aanmelden bij het Agentschap NL.