DNB haalt streep door Bovag-garantie

De bekende Bovag-garantie, die garagehouders geven op tweedehands auto’s, houdt binnenkort op te bestaan. De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt de garantie als verzekering te zien en voor aanbieders daarvan gelden strenge regels. Brancheorganisatie Bovag en aangesloten garagehouders voldoen niet aan die regels.

Feitelijk zijn 6.000 aangesloten garagehouders als zij een auto met Bovag-garantie verkopen nu in overtreding. Zij dienen hun klanten in plaats daarvan een garantieverzekering te verkopen. Maar Bovag gokt erop dat de financiële toezichthouder de komende tijd ‘niet te zwaar gaat handhaven’.

DNB: premie zit in aankoopprijs auto

Bij de Bovag-garantie betaalt de aangesloten garagehouder. Gaat zo’n bedrijf failliet, dan vervalt de garantie. Bovag stelt alleen de voorwaarden op en doet marketing, lobby en bemiddeling. DNB vindt de garantie een verzekering omdat de garage een overeenkomst sluit en tegen betaling van een premie (in de verkoopprijs) een eventuele reparatie doet.

Daarmee geeft DNB een strenge uitleg aan niet-scherp gedefinieerde regels over wanneer iets een fabrieksgarantie is en wanneer een extra (bovenwettelijke) garantie. De toezichthouder krijgt vaker kritiek streng te zijn. Zo was DNB tijdens de kredietcrisis zeer scherp op kredietunies.

Verwarring over tekst DNB-site

Directe aanleiding voor het verdwijnen van de garantie is onduidelijkheid over een passage op de website van DNB, over de verzekeringsdefinitie. Na vragen uit de markt heeft DNB half juli een zin over bovenwettelijke garantie verwijderd omdat die ‘tot verwarring leidde’, zegt een woordvoerder.

Bovag vroeg DNB daarop wat dat betekent voor de eigen garantie en kreeg eerder deze maand te horen dat de toezichthouder die altijd heeft gezien als verzekering. Bovag spreekt nu van ‘aangescherpt beleid’ omdat de toezichthouder eerder zou hebben bevestigd dat de garantie geen verzekering is, terwijl een woordvoerder van DNB stelt dat ‘er niets is veranderd’.

Nadelig voor garagehouders

Voor garagehouders, die klanten zes maanden garantie bieden op een occasion, kan het verdwijnen van de garantie nadelig uitpakken. Zij verdienen er vaak aan: de garagehouder mag zelf bepalen of hij een spaarpotje aanhoudt of erop gokt dat de auto niet gerepareerd hoeft te worden. Als de klant geen schade heeft, maakt hij winst.

De gevolgen voor klanten die de laatste maanden een auto met Bovag-garantie hebben gekocht, lijken mee te vallen. ‘Wij en onze leden blijven achter de garantie staan tot er een alternatief is’, zegt een Bovag-woordvoerder.

Garantiefondsen hebben geen probleem

Bovag lijkt vooralsnog de enige partij die zijn garantie drastisch moet aanpassen. Garantiefondsen als de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Bouwgarant vallen al jaren onder de verzekeringsregels.

Zo biedt Bouwgarant een garantieverzekering aan die loopt via de Rotterdamse verzekeraar HDI. Directeur Erik Jan Reuver van SGR zegt dat zijn garantiefonds als kleine verzekeraar al decennia is vrijgesteld van de vergunningplicht en zo onder beperkt toezicht valt.

Voor Bovag is dat geen optie. De garantie van Bovag is niet in een fonds gevat. Een vrijstelling zou daarom door alle 6.000 garagebedrijven moeten worden aangevraagd. Dan is het aanbieden van een garantieverzekering voor deze bedrijven stukken eenvoudiger.

Vrees voor Bovag-banen

Maar de verzekeringsdochter van Bovag, Bovemij, biedt die niet aan. Het opzetten ervan kost minstens weken. De vrees is dat voor garagehouders de nood zo hoog is (zij zijn immers nu al in overtreding) dat zij in de tussentijd bij een andere verzekeraar aankloppen. Daardoor wordt hun lidmaatschap van Bovag grotendeels overbodig. Dat kan een deel van de 85 banen bij Bovag in gevaar brengen.

De klap is hard aangekomen bij de brancheclub, die het vooral van zijn garantie moet hebben. ‘We kunnen niet meer doen wat we al vijftig jaar doen’, zegt de woordvoerder. De garantie bestaat sinds 1965. Komende week komt het bestuur van Bovag bijeen. Dan wordt waarschijnlijk het besluit genomen om via Bovemij een garantieverzekering aan te bieden.

Bron: Het Financieele Dagblad (FD)

Bovag