Formulieren verzoek betalingsregeling of kwijtschelding voor particulieren vereenvoudigd

De formulieren ‘Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie voor particulieren’ en ‘Verzoek Uitstel van betaling voor particulieren’ zijn aangepast. In deze nieuwe formulieren worden minder gegevens opgevraagd. Ook is het retouradres gewijzigd.

Geen bijlage

De aanvrager hoeft voortaan geen bijlage(n) met nadere gegevens meer mee te sturen. Als de behandelend ambtenaar van de belastingdienst nadere gegevens nodig heeft, neemt hij contact op met de aanvrager. Met het formulier ‘Verzoek Uitstel van betaling voor particulieren’ kunt u niet alleen een verzoek om uitstel van betaling doen, maar ook een verzoek om een betalingsregeling.

CijferMeester Uitstel van betaling

Bron: Nextens