Verruiming eenmalige schenkingsvrijstelling vanaf 2017

De hogere eenmalige schenkingsvrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Er gelden echter wel de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 18 en 40 jaar.
  • U gebruikt het bedrag van de schenking voor:
    • aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning
    • aflossing van uw eigenwoningschuld
    • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
    • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

Er komt een overgangsregeling als u in 2015 of 2016 of vóór 2010 gebruik hebt gemaakt van een verhoogde vrijstelling.

Hebt u in 2016 een schenking ontvangen bestemd voor het kopen van een eigen woning of het aflossen van een deel van de eigenwoningschuld? Dan moet u de schenking nog vóór 31 december 2016 daadwerkelijk daarvoor gebruikt hebben. Hebt u al een eigen woning en is de schenking bestemd voor onderhoud of verbetering van de eigen woning? Dan moet u het geld daarvoor gebruiken vóór 31 december 2018.

cijfermeester-schenkingsvrijstelling

Bron: Belastingdienst