Wiebes stelt de Wet DBA uit tot 2018

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) krijgen voorlopig niet te maken met de nieuwe wet- en regelgeving voor zelfstandigen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie wordt (DBA) wordt tot in ieder geval 2018 uitgesteld.

Staatssecretaris Eric Wiebes belooft dat hij zzp’ers en hun opdrachtgevers tot 2018 niet straft op hun onderlinge verhouding. Voor praktijken welke aan fraude grenzen wordt een uitzondering gemaakt, aldus de staatssecretaris. De wet was bedoeld om beter onderscheid te maken tussen zelfstandigen zonder personeel en mensen in loondienst. Er dreigden echter problemen, omdat de wettelijke definitie van loondienst, die uit 1907 stamt, niet meer op de huidige praktijk aansluit.

Volgens minister Lodewijk Asscher van sociale zaken is het niet de bedoeling om ondernemers te beknotten. Volgens Lodewijk Asscher is het doel van de Wet DBA het bestrijden van schijnzelfstandigheid.

Het kabinet stelt nog een brief op met uitleg aan de Tweede Kamer. Voor bepaalde sectoren worden nog aparte regelingen opgesteld. Die worden pas later bekendgemaakt.

Brancheorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP laten weten tevreden te zijn met de zet van het kabinet. ”Dit gaat de rust brengen op de arbeidsmarkt die nodig is nu de economie weer aantrekt”, luidt een gezamenlijke verklaring.

Conclusie

Wiebes ondervond veel druk vanuit de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties. Er werd alom geconcludeerd dat de Wet DBA niet de gewenste duidelijkheid verschaft voor opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Met de door de Belastingdienst beoordeelde modelcontracten moest vooraf de arbeidsverhouding worden vastgesteld, zodat zelfstandigen of werkgevers niet worden verrast met naheffingen vanwege schijnzelfstandigheid.

Bedrijven hebben al laten weten dat zij om die reden veel zzp’ers de wacht aan zeggen en liever in zee gaan met mensen die werken via flexcontracten. Daarmee mist de nieuwe wet zijn doel, ziet Wiebes nu ook eindelijk in.

Wellicht komt van uitstel afstel, we wachten geduldig af.

Wet DBA