Wijzigingen regels werk en inkomen 2017

Op het gebied van werk en inkomen verandert er in 2017 wet- en regelgeving. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend. Wijzigingen welke al wel definitief zijn hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Minimumloon omhoog

Sinds 1 januari 2017 is het minimumloon verhoogt. U kunt hier de actuele tabel bekijken.

Eenmalige vrijstelling schenkbelasting voor eigen woning omhoog

Sinds 1 januari 2017 is het maximale schenkingsbedrag € 100.000. Het maakt niet uit of de schenking komt van een ouder of een willekeurige derde. De ontvanger van de schenking moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Deze moeten de schenking wel gebruiken om een woning te kopen of te verbouwen.

Financiële vergoeding bij ontslag (transitievergoeding) omhoog

Per 1 januari 2017 is de transitievergoeding verhoogd naar maximaal € 77.000 bruto. Of maximaal een bruto jaarsalaris, als uw bruto jaarsalaris meer is dan € 77.000. In 2016 was dit € 76.000 bruto.

Tarieven inkomstenbelasting

Het tarief in de 2e en 3e schijf van de loon- en inkomstenbelasting is sinds 1 januari 2017 40,8% (dit was 40,4% in 2016).

Wijzigingen heffingskortingen

Per 1 januari 2017 zijn de bedragen van heffingskortingen gewijzigd en zijn enkele heffingskortingen aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Algemene heffingskorting

U ontvangt de algemene heffingskorting als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting betaalt. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 2017 verder afgebouwd. Bij een inkomen van € 19.982 of lager wordt het bedrag van de algemene heffingskorting hoger. Bij een inkomen hoger dan € 19.982 wordt de heffingskorting steeds lager.

Werkbonus vanaf 63 jaar

De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. In 2017 kunt u vanaf de leeftijd van 63 jaar voor deze korting in aanmerking komen. In 2016 was dit vanaf 62 jaar.

Arbeidskorting omhoog

De arbeidskorting is een heffingskorting die u krijgt als u werkt. Vanaf 2017 is de maximale arbeidskorting € 3.223 (2016 € 3.031). Vanaf een inkomen van € 32.444 wordt de arbeidskorting steeds lager.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting omhoog

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is in 2017 hoger, namelijk maximaal € 2.778 (2016 € 2.769).

Berekening belasting over vermogen in 3 schijven

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen in Box 3. Er zijn dan 3 vermogensschijven. Verder gaat het heffingsvrije vermogen omhoog naar € 25.000 per persoon. Dit was in 2016 € 24.437.

Maatregelen tegen schijnconstructies

Vanaf 1 januari 2017 betalen werkgevers het volledige minimumloon. Constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen zijn verboden. Bijvoorbeeld het inhouden van maaltijdkosten of verzekeringspremies op het loon.

Lees hier meer over maatregelen tegen schijnconstructies.

Meer vermogen bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering heeft, mag u in 2017 meer vermogen hebben. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie, dit kunnen wij voor u berekenen. 

Uitkering oudere werklozen (IOAW en IOAZ) omhoog

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u 50 jaar of ouder bent en werkloos. De hoogte van de uitkering is per 1 januari 2017 verhoogd. U kunt hier de actuele tabel bekijken.

Buitenlandse aandeelhouders kunnen dividendbelasting terugkrijgen

Vanaf 1 januari 2017 kunnen buitenlandse aandeelhouders met aandelen in Nederlandse vennootschappen teveel ingehouden Nederlandse dividendbelasting terugvragen.

CijferMeester Wijzigingen werk en inkomen

Bron: rijksoverheid