Factuur niet betaald, wat te doen met de btw?

Als u een factuur ontvangt van uw leverancier en u heeft aftrekrecht, dan mag u de btw in uw btw-aangifte terugvragen. U mag deze btw al terugvragen, zonder dat de factuur betaald is. In 2017 is de wetgeving echter aangepast.

Het terugvragen van btw op oninbare vorderingen is vereenvoudigd. We hebben u hierover al kort geïnformeerd in het artikel Teruggaaf btw bij oninbare vorderingen vereenvoudigd. In dit artikel worden de details van de nieuwe wetgeving toegelicht, evenals een aantal praktische zaken.

Oninbare debiteuren:

U mag de btw op oninbare vorderingen één jaar na de opeisbaarheid terugvragen. Het terugvragen kan in de reguliere btw-aangifte. Daarnaast bestaat er een overgangsrecht voor openstaande vorderingen voor 1 januari 2017. De btw van deze vorderingen mag vanaf 1 januari 2018 worden teruggevraagd, tenzij de oninbaarheid eerder vaststaat.

Oude crediteuren:

Elke medaille heeft twee kanten, zo ook deze nieuwe wetgeving voor de btw. De nieuwe wetgeving heeft ook betrekking op niet-betaalde inkoopfacturen. De eerder afgetrokken btw is weer verschuldigd als de inkoopfactuur niet binnen één jaar na opeisbaarheid is betaald. Daarnaast is er een overgangsregeling. De btw van niet-betaalde inkoopfacturen welke in het jaar 2015 opeisbaar is geworden, dient in het eerste tijdvak van 2017 te worden aangegeven.

Het is belangrijk om bovenstaand tijdig te toetsen op uw eigen sub-administratie, uiteraard denken wij graag met u mee.

CijferMeester btw