Teruggaaf btw bij oninbare vorderingen vereenvoudigd

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

U kunt uw betaalde btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Nieuw is dat de vordering in ieder geval 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, als oninbaar wordt aangemerkt. Daarnaast hoeft voor de teruggaaf geen apart verzoek meer te worden ingediend. De teruggaaf kan worden verwerkt in de btw-aangifte.

Terugbetalen van afgetrokken voorbelasting

U moet uw op aangifte afgetrokken voorbelasting terugbetalen als u het factuurbedrag (deels) hebt teruggekregen of op het moment dat duidelijk is dat u de factuur niet (helemaal) gaat betalen. Nieuw is dat u de btw uiterlijk 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, moet terugbetalen.

CijferMeester btw

Bron: belastingdienst