In de categorie: Auto en vervoer

Bijtellingsregeling bij geen zakelijk gebruik van de auto

-   Bijtellingsregeling van de auto: hoe zit het als je werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is of bij een loopbaanonderbreking? Hieronder leggen we uit wat het verschil is in de bijtellingsregeling tussen tijdelijk arbeidsongeschikt zijn en wanneer het dienstverband van de werknemer volledig eindigt. Tijdelijk geen zakelijk gebruik auto Wanneer een werknemer tijdelijk niet werkt, door bijvoorbeeld tijdelijke arbeidsongeschiktheid of ...


Extra OV-taks voor ondernemers die profiteren van overheidsinvesteringen

- De overheid overweegt een extra taks voor personen die een graantje meepikken van overheidsinvesteringen zoals ov-uitbreidingen. Hiermee wordt gehoopt het begrotingstekort van 2040 te verlagen. Dat er ‘baathebbers’ zijn bij grote infrastructuur projecten bleek uit een onderzoek van het Centraal Planbureau naar de nieuwe A2-tunnel in Maastricht. De huizenprijzen stegen aanzienlijk nadat de snelweg onder de ...


Bijtelling bij wisseling van auto tijdens kalenderjaar

- Als de werkgever in de loop van het kalenderjaar een andere auto aan de werknemer ter beschikking stelt, kan het zijn dat hij voor alle auto’s moet bijtellen. Ook voor de auto waarmee niet privé is gereden. Dit is afhankelijk van het aantal gereden privékilometers. De bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak moet ...


Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto

- Het is mogelijk dat de werknemer in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer (km) privé rijdt met de auto van de zaak, maar toch een bijtelling krijgt. Dit kan zich voordoen als de werknemer de auto maar een deel van het kalenderjaar ter beschikking heeft. Als een werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 km privé ...


Kabinet wil regels voor fiets van de zaak versimpelen

- Het kabinet wil de regels voor het gebruik van een fiets van de zaak per 2020 vereenvoudigen. Het is de bedoeling dat voor de fiets vergelijkbare regels komen als voor de auto van de zaak, die veel populairder is. Het lastige met de huidige regels voor de fiets van de zaak is dat mensen de fiets ...


Transportsector verwacht verdere groei en hogere kosten

- De Nederlandse transport- en logistieksector verwacht in 2018 volume- en omzetgroei, maar ziet ook de kosten hoger worden. Verder wordt het tekort aan personeel nijpend: de helft van de bedrijven in het goederenvervoer heeft te weinig chauffeurs en logistieke medewerkers, zo blijkt uit sectoronderzoek van het Economisch Bureau van ING. Transportbedrijven verwachten komend jaar een gemiddelde volumegroei ...


DNB haalt streep door Bovag-garantie

- De bekende Bovag-garantie, die garagehouders geven op tweedehands auto’s, houdt binnenkort op te bestaan. De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt de garantie als verzekering te zien en voor aanbieders daarvan gelden strenge regels. Brancheorganisatie Bovag en aangesloten garagehouders voldoen niet aan die regels. Feitelijk zijn 6.000 aangesloten garagehouders als zij een auto met Bovag-garantie verkopen nu in ...


Auto met 3.092 km op teller is een gebruikte auto

- Het hof in Den Bosch oordeelt dat de auto met 3.092 kilometer op de teller een gebruikte auto is. De inspecteur maakte niet aannemelijk dat sprake was van een U-bochtconstructie met het oogmerk tot belastingbesparing als doorslaggevende reden. X BV kocht in januari 2012 een personenauto in Nederland voor € 123.760. De auto werd op 12 ...


Rittenadministratie en toch een bijtelling?

- Soms moet er toch rekening worden gehouden met een bijtelling voor de auto van de zaak, ondanks het feit dat het aantal privékilometers onder de 500 kilometer is gebleven. Dit heeft Hof Den Bosch onlangs aangegeven. In deze zaak ging het om een werknemer die een auto van de zaak ter beschikking gesteld had gekregen. Hij ...


Bovag wil af van bijtelling fiets van de zaak

- Bovag wil dat het volgende kabinet de fiscale bijtelling voor een door de werkgever beschikbaar gestelde fiets afschaft. “Het fenomeen fietslease is in opkomst en steeds meer werkgevers en werknemers willen hun bijdrage leveren aan de bestrijding van file- en parkeerproblemen, maar worden ontmoedigd door grote fiscale onduidelijkheid.” Een fiets leasen is een van de weinige ...


Belastingdienst start afhandeling massaal bezwaar privégebruik auto en btw

- Er zijn ruim 2 miljoen bezwaarschriften ingediend over privégebruik auto voor de btw. De staatssecretaris van Financiën heeft deze bezwaren op 29 maart 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Op 1 juni is de collectieve uitspraak van de Belastingdienst in de Staatscourant gepubliceerd. De collectieve uitspraak volgt op de recente uitspraken van de Hoge Raad over btw ...


Verklaring van dienstbetrekking transportsector

- Hebt u als transportondernemer vrachtwagenchauffeurs in dienst? Dan moet u een verklaring van dienstbetrekking (ook wel werkgeversverklaring) aanvragen bij Kiwa Register. Als uw bedrijf eigen vervoer verricht, hoeft u geen verklaring van dienstbetrekking aan te vragen. Tijdelijk chauffeurs aannemen Beschikt u over onvoldoende vrachtwagenchauffeurs? Dan kunt u tijdelijk chauffeurs aannemen door gebruik te maken van collegiale inleen ...


Autobrief II weer aangepast

- Enige tijd geleden hebben wij in deze nieuwsbrief aandacht besteed aan de Autobrief II, een wetsvoorstel waarin de toekomstige wetswijzigingen op het gebied van de autobelastingen omschreven staan. Dit wetsvoorstel is inmiddels weer iets aangepast. plug-in hybride Zo gaat de plug-in hybride al per 1 januari aanstaande naar het hoogste bijtellingstarief van 22%. Aanschaf in 2016 kan ...