In de categorie: Belastingplan

Tarieven en heffingskortingen

- Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal van 36,93 naar


Bedrijfsopvolgingsregelingen

- Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reëleFiscale beleggingsinstelling

- Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De


Aanpassingen box 3

- Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het
Afschrijvingsbeperking gebouwen

- Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen afschrijven op een gebouw als de boekwaarde daarvan hoger