In de categorie: Omzetbelasting

Wie is afnemer van prestatie?

- Een ondernemer kan de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem voor door hen verrichte
Bouwterrein of niet?

- Voor bouwterreinen geldt een uitzondering op de vrijstelling van omzetbelasting voor de levering van


KOR wijzigt per 1 januari 2025

- De Eerste Kamer heeft op 4 juli 2023 het voorstel Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling


Evaluatie laag tarief btw

- In opdracht van het Ministerie van FinanciËn is het verlaagde btw-tarief geËvalueerd. Onderzocht is de