In de categorie: Overige heffingen

Parkeren bij laadpaal

- Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt onder parkeren