In de categorie: Subsidie

Stap-budget: aanvraag vanaf 1 januari 2022

- Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hebben in een Kamerbrief gemeld dat het STAP-budget vanaf 1 januari 2022 aan te vragen kan worden, waarbij het UWV de regeling gaat uitvoeren. De subsidieregeling STAP-budget heeft geen drempel en er wordt maximaal € 1000 wordt het ...


Subsidie energiebesparing eigen huis weer opengesteld

- Per 2 september is de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) weer definitief opengesteld. In april 2017 was het subsidieplafond bereikt waardoor de regeling tijdelijk was stopgezet voor eigenaar–bewoners. Motivatie De regeling zorgt ervoor dat mensen subsidie kunnen krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning. De SEEH was in 2016 ingevoerd en zal tot ...


Veranderingen bij doorbetalen zieke werknemer

- Heb je een zieke werknemer in dienst? Dan moet je die twee jaar lang loon blijven betalen. Dat is vaak lastig. Met nieuwe maatregelen wordt dit nu makkelijker, duidelijker en goedkoper. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), werkgeversorganisaties en verzekeraars maakten hier afspraken over. De eerste twee jaar ben je als werkgever verplicht het ...


Compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen is rond

- Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, krijgen een compensatie van 5.600 euro bruto. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling ondertekend. In een ver verleden (tot mei 2005) hadden vrouwelijke zelfstandigen op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo) recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. ...


Compensatie transitievergoeding ontslag langdurig zieke werknemer

- Werkgevers die een langdurig zieke werknemer willen ontslaan, ontvangen vanaf 1 januari 2020 een compensatie voor de te betalen transitievergoeding. Dit blijkt uit antwoorden van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van de SP. Terugwerkende kracht De maatregel krijgt terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers die sindsdien een transitievergoeding hebben ...


Subsidieregeling praktijkleren

- Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel. Voor het school-, studiejaar 2016/2017 kon u een aanvraag indienen ...


Toch compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen met kind

- Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. Het gaat om naar schatting 20.000 vrouwen, die recht hebben op zo’n € 5.600 compensatie. Zo wordt een streep gezet onder een langlopende kwestie. Wetswijziging Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel ...


Subsidie preventie woning- en bedrijfsovervallen

- Bent u slachtoffer geweest van een overval met geweld of bedreiging met geweld? Dan zijn er subsidiemogelijkheden om een nieuwe overval op uw woning of bedrijf te voorkomen. Bijvoorbeeld voor de installatie van een deurspion of kierstandhouder in uw woning. Voor uw onderneming kan het gaan om cameratoezicht, kluizen, overvalknoppen of training voor het personeel. U ...


Najaarsronde SDE+: weer 6 miljard beschikbaar

- Ook voor de tweede openstellingsronde van SDE+ is weer een budget van € 6 miljard. Dat staat in de SDE+ Aanwijzingsregeling die in de Staatscourant is gepubliceerd. De regeling komt in grote lijnen overeen met die van de voorjaarsronde. De belangrijkste wijzigingen betreffen de categorie zon-PV: een verlaging van het basisbedrag en het verkorten van de ...


Uitbreiding subsidieregeling Praktijkleren

- De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgebreid met leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree in het vmbo. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (ocw) heeft de subsidieregeling praktijkleren, waarbij erkende leerbedrijven studenten een leerbaan aanbieden, uitgebreid. Met ingang van schooljaar 2017-2018 kunnen ook leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding ...


Subsidie energiebesparing eigen huis

- Voor eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaars die energiebesparing realiseren voor hun huis of appartement, is er de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’. De subsidie kan tot en met 31 december 2018 worden aangevraagd. • Voor u als eigenaar-bewoner is het totaal te ontvangen subsidiebedrag maximaal € 20.000,-. • Voor een Vereniging van Eigenaars is de gemiddelde subsidie per koopwoning ...


Regeling Hernieuwbare Energieprojecten verlengd tot 2030

- Minister Kamp van Economische Zaken heeft de termijn van de regeling Hernieuwbare Energieprojecten (HER) verlengd van 2023 naar 2030. Aanvragen voor ondersteuning van energie-innovaties kunnen worden ingediend vanaf 3 april 2017. Het Ministerie van Economische Zaken stelt via de HER € 50 miljoen beschikbaar voor innovatieve energieprojecten en nog eens ruim € 50 miljoen via diverse ...


Investeringsaftrek en zonnepanelen

- Als u in 2017 investeert in zonnepanelen, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De staatssecretaris heeft onlangs verduidelijkt wanneer dit het geval is. De overheid stimuleert duurzame- en energiebesparende maatregelen. Hiervoor zijn de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) in het leven geroepen. De staatssecretaris heeft onlangs besloten dat zonnepanelen, zonneboilers en ...