In de categorie: SubsidiesAanvragen TEK kan per 21 maart

- Het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat mkb-ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen vanafAanpassing STAP-budget

- De minister van SZW heeft de regeling STAP-budget aangepast om misbruik en oneigenlijk gebruik te