In de categorie: Toeslagen

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

- De belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018 zijn inmiddels bekend. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Heffingsvrij vermogen en Box 3 Spaarders en beleggers gaan dit jaar minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van dit jaar het heffingsvrije vermogen in ...


Wijzigingen regels familie en gezin in 2017

- Op het gebied van familie en gezin verandert er in 2017 wet- en regelgeving. Nog niet alle definitieve wijzigingen zijn op dit moment bekend. Kindgebonden budget 2017 omhoog Vanaf 2017 gaat het maximumbedrag voor het eerste kind omhoog naar € 1.142 (was € 1.038 in 2016). Ook voor het tweede kind gaat het maximumbedrag omhoog naar € ...


Bezuinigingen huurtoeslag geschrapt

- Bezuinigingen huurtoeslag De geplande bezuinigingen huurtoeslag van € 400 miljoen, die nog in de lucht hingen, zijn van de baan. Het schrappen van de bezuiniging is mogelijk geworden doordat regeringspartijen VVD en PvdA het maandag eens zijn geworden over de hoofdlijnen voor de begroting van 2017. Recht op toeslag De bezuiniging op de huurtoeslag leek nodig omdat er vorig ...


Gerommel in Toeslagenland

- Er staan wijzigingen in de Toeslagen op stapel. Een radicale systeemwijziging laat waarschijnlijk op zich wachten tot na de verkiezingen, maar waarschijnlijk wordt er per 1 januari het nodige gewijzigd binnen het huidige systeem. Huurtoeslag De overheid komt al jaren tekort op het gebied van de huurtoeslag. Volgens publicaties in de Telegraaf overweegt het kabinet om de ...


D66 gaat toch akkoord met het Belastingplan 2016, wat verandert er voor u?

- Zoals u wellicht weet, is het Belastingplan 2016 inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer, maar was het nog maar de vraag of deze wetsvoorstellen de goedkeuring van de Eerste Kamer kunnen wegdragen. Inmiddels is het Belastingplan wat aangepast en lijkt het hierdoor toch aangenomen te kunnen worden. Wat is er veranderd? Hieronder belichten we een ...


Recht op toeslagen?

- Heeft u recht op toeslagen? Heeft u recht op toeslagen? Dan bestaat er een kans dat er van alles en nog wat misloopt. De Nationale Ombudsman heeft onlangs een rapport uitgebracht waarbij men constateert dat de Belastingdienst/Toeslagen de zake niet goed op orde heeft. Zo kan het (veel) te lang duren voordat uw toeslagen definitief zijn ...


Wetenswaardigheden op belastinggebied voor 2015?

- Wij doen altijd ons best om u op de hoogte te houden van de voor u belangrijke wetenswaardigheden op belastinggebied. In dat kader willen wij u dan ook niet onthouden dat de overheid een handige tool ontwikkeld heeft op het gebied van geldzaken. Via dit hulpmiddel krijgt u – na het aanklikken van de antwoorden ...


Vergoedingen kinderen 2015

- Vergoedingen kinderen 2015 Per 1 januari 2015 worden de fiscale regelingen voor kinderen aanzienlijk versoberd. Van de huidige 11 regelingen komt een groot aantal te vervallen. Wat blijft er bestaan? In 2015 hebt u onder voorwaarden nog steeds recht op kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Wij tekenen daarbij aan dat de inkomensgrens voor het ...


Belastingdienst op de schop.

- Staatssecretaris Wiebes heeft laten weten dat de Belastingdienst de komende jaren op de schop gaat. De Belastingdienst kan het hoge tempo van de vele fiscale wijzigingen niet aan. Wiebes bepleit daarom een sterke vereenvoudiging. Ook wil hij de massale processen zoveel mogelijk omzetten naar een persoonlijk contact met de burgers. Hiervoor moet het ICT systeem van ...


kind regelingen op de schop.

- Zoals u ongetwijfeld uit de diverse media hebt begrepen, gaan de diverse kind regelingen op de schop. Wat gaat dat precies voor u betekenen? Wanneer het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, verdwijnen de ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis schoolboeken. De TOG-regeling (tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen) ...


Formaliteiten rondom kinderopvangtoeslag gewijzigd.

- Per 1 januari jl. zijn de formaliteiten rondom de kinderopvangtoeslag ingrijpend gewijzigd. In de eerste plaats is de aanvraagtermijn sterk verkort. In de tweede plaats wordt de hoogte van de toeslag nu gekoppeld aan het aantal uren dat de minst werkende ouder werkt. Korte aanvraagtermijn Waar u bij andere toeslagen eventueel nog de tijd hebt tot 1 ...


Zorgtoeslag in de toekomst niet langer voor vermogen boven € 80.000.

- Het kabinet is van plan om in 2013 de zorgtoeslag af te schaffen voor personen met een vermogen van meer dan € 80.000. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming die u krijgt in de kosten van de premie voor een zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald door de standaardpremie  en het inkomen van de aanvrager ...