In de categorie: ZZP

Deadline aanmelden nieuwe kleine ondernemingsregeling op 20 november

- Voor wie geldt de nieuwe KOR? Wanneer je in Nederland gevestigd bent als kleine ondernemer (ongeacht de rechtsvorm) of als vaste inrichting en niet meer dan €20.000,- omzet in een kalenderjaar hebt, kun je kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw). Het gaat hierbij om de omzet van in Nederland belastbare leveringen en diensten, ongeacht ...


Het UBO-register komt er aan!

- Doel en stand van zaken. Doel van dit register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering. De transparantie over wie de uiteindelijke belanghebbende van een onderneming is, moet hierbij helpen. Op basis hiervan worden ondernemingen verplicht om hun (in)directe uiteindelijke eigenaren te registreren. Het gaat dan om de natuurlijke persoon (ultimate ...


Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020

- De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breidt de Belastingdienst wel de handhaving bij kwaadwillenden uit. Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën. Het kabinet streeft naar ...


Opdrachtgeversverklaring als vervanger van de Wet DBA

- In plaats van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) komt er volgens het regeerakkoord nu een opdrachtgeversverklaring. De nieuwe wet moet de opdrachtgever van echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Ook het onderdeel ‘gezagsverhouding’ wordt verduidelijkt. Daarnaast deelt het regeerakkoord van Rutte III de zzp’ers in drie groepen. Laag tarief: ...


Wat betekent het regeerakkoord voor u als ondernemer?

- Er zijn de afgelopen dagen al veel plannen uitgelekt uit het regeerakkoord. Dinsdagmiddag werd het akkoord gepresenteerd. Bij deze een overzicht van de plannen voor u als ondernemer. Inkomstenbelasting en btw – Invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%, een verhoging van de algemene heffingskorting en een per saldo verhoging ...


Schaft nieuw kabinet Rutte III Wet DBA af?

- Vanmiddag presenteert het nieuwe kabinet Rutte III officieel het regeerakkoord, maar inmiddels is er al veel uitgelekt. Zo melden bronnen gisteren aan het FD dat er een bronbelasting komt op royalty’s en rente. Daarnaast wil het nieuwe kabinet de Wet DBA met z’n modelcontracten afschaffen en in plaats daarvan een online opdrachtgeversverklaring invoeren. Bronbelasting Brievenbusmaatschappijen in Nederland moeten ...


AP onderzoekt verwerking BSN in btw-nummers zzp’ers

- De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp’ers. De afgelopen maanden heeft de AP verzoeken van zzp’ers gekregen om zich hier over uit te spreken. Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten ...


Wiebes stuurt brief over Wet DBA aan opdrachtgevers

- Opdrachtgevers kunnen zolang handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opgeschort zonder zorgen ZZP’ers blijven inschakelen. Dat heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) laten weten in een brief aan een aantal organisaties, waaronder de SRA. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opgeschort tot 1 januari 2018. Deze wet moet verkapte dienstbetrekkingen bij ZZP’ers voorkomen en heeft inmiddels al ...


Wet DBA: Tweede kamer neemt drie moties aan

- De Tweede Kamer heeft op dinsdag drie moties aangenomen die waren ingediend tijdens het debat over de uitwerking van de Wet DBA op 8 december 2016. In totaal waren er twaalf moties ingediend. Het overgrote deel werd verworpen, maar de moties die werden aangenomen zijn: 1: Motie over handhaving in de richting van opdrachtgevers die evident kwaadwillig ...


Kabinet wil meer duidelijkheid geven over Wet DBA

- Het kabinet wil meer duidelijkheid gaan geven over de zogenoemde Wet DBA. Rond een half miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers),  zzp-organisaties en brancheverenigingen worden medio januari geïnformeerd. Dat beloofde staatssecretaris Eric Wiebes donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Door felle kritiek op de Wet DBA was de staatssecretaris al genoodzaakt de handhaving tot 1 ...


Extra financiering voor het MKB

- Het MKB is de banenmotor van Nederland met 3,1 miljoen voltijdsbanen. Daarnaast is het Midden- en Kleinbedrijf in 2015 weer gegroeid en behaalde een omzet van 871 miljard euro. Dat blijkt uit de Staat van het MKB waarvan het jaarbericht door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is gepubliceerd. Minister Kamp van Economische Zaken ...


Wiebes stelt de Wet DBA uit tot 2018

- Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) krijgen voorlopig niet te maken met de nieuwe wet- en regelgeving voor zelfstandigen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie wordt (DBA) wordt tot in ieder geval 2018 uitgesteld. Staatssecretaris Eric Wiebes belooft dat hij zzp’ers en hun opdrachtgevers tot 2018 niet straft op hun onderlinge verhouding. Voor praktijken welke aan fraude grenzen wordt ...


Kan zzp’er huur niet meer van winst aftrekken?

- In augustus bepaalde de Hoge Raad dat een zzp’er onder bepaalde voorwaarden zijn hele huur mag aftrekken van de winst. Voorwaarde was wel dat 10% van het huurhuis gebruikt zou worden als werkplek. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil hier een einde aan maken, liet hij de Kamer dinsdag weten. Gat dichten Nu maakt nog geen 1% ...