BGL vervangt VAR: risico’s voor opdrachtgever nemen toe.

Zoals u misschien gehoord hebt, wordt de VAR medio 2015 vervangen door de BGL, de Beschikking Geen Loonheffingen. Wat zijn de gevolgen voor de praktijk?

Bent u opdrachtnemer, dan verandert er volgend jaar iets aan de wijze van aanvragen. De BGL vraagt u aan door middel van het invullen van een webmodule. U beantwoord een aantal vragen en u krijgt vervolgens een indicatie of u als zelfstandige wordt beschouwd of niet. U krijgt echter niet te horen of u aangemerkt wordt als ondernemer (met de bijbehorende ondernemersvoordelen als gevolg) of als resultaatgenieter. De webmodule levert een aantal uitkomsten op die uw opdrachtgever moet bevestigen. U vraagt de BGL – in tegenstelling tot de VAR – dus niet alleen aan, maar samen met uw opdrachtgever.

Bent u opdrachtgever, dan kunt u volgend jaar niet meer volstaan met het opvragen van een VAR-verklaring. U dient dan samen met uw opdrachtnemers de BGL-module in te vullen (zie hiervoor). Dit maakt u mede-verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens. Nieuw is ook dat u niet meer gevrijwaard wordt voor de fiscale gevolgen. Dit in tegenstelling tot de vrijwaring die u nu hebt wanneer het gaat om een VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder) of een VAR-wuo (winst uit onderneming). Een deel van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer verschuift dus naar u. Wij adviseren u dan ook deze module zorgvuldig in te vullen.

Omdat het niet zeker is wanneer de BGL module gereed is,  blijven deVAR-verklaringen uit 2014 ook nog tijdens de eerste maanden van 2015 geldig. Houd deze nieuwsbrief in de gaten voor de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/09/22/wetsvoorstel-ook-opdrachtgever-verantwoordelijk-voor-fiscale-beoordeling-van-arbeidsrelatie-zzp-er.html