Betalingen aan anderen dan uw eigen personeel? Melden bij de fiscus.

Betaalt u bedragen aan iemand die niet bij u op de loonlijst staat? Dan moet u dit soms opgeven aan de Belastingdienst. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om betalingen aan personen die werkzaamheden of diensten voor u verrichten, die niet bij u in dienst zijn en bovendien zelf geen eigen bedrijf hebben. U moet deze betalingen opgeven via een zogenoemd IB47 formulier. U mag deze opgave zowel digitaal als schriftelijk doen. U stelt hierdoor de Belastingdienst in staat om te controleren of deze personen wel belasting betalen over de van u ontvangen bedragen.

Om welke betalingen gaat het zoal?
Om u een indruk te geven van de bedoelingen van de Belastingdienst, volgen hieronder enkele voorbeelden van bedragen die u zou moeten opgeven. Het gaat daarbij onder meer om:
·         betalingen aan freelancers voor het uitvoeren van klussen
·         betalingen aan freelancers voor schoonmaakwerkzaamheden
·         betalingen aan freelancers voor onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden
·         betalingen aan sprekers
·         betalingen aan auteurs; en
·         betalingen aan deelnemers aan medische proeven

Doet u liever geen opgaven? Dan zit er niets anders op dan deze personen in dienst te nemen of om deze personen te vragen om een VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie). Maar let op: niet elke VAR-verklaring levert u een vrijwaring op. Het moet daarbij namelijk gaan om een:
·         VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) of
·         VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap (VAR-dga)

En u moet bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden:
·         De te verrichten werkzaamheden worden genoemd op de VAR-verklaring
·         De VAR-verklaring is nog geldig
·         U controleert of die persoon wel de persoon van de VAR-verklaring is, en
·         U bewaart een kopie van de VAR en het geldige identiteitsbewijs