Aftrekbare kosten bij het volgen van een studie

Confucius zou hebben gezegd: “De essentie van kennis is om het te gebruiken, als je het hebt. En om het toe te geven als je het niet hebt.” Kennis kan ook worden beloond in Nederland, sommige studiekosten zijn namelijk aftrekbaar. Hoe zit dit precies voor 2019 en 2020?

Allereerst is het belangrijk om te bepalen of de studie bedoeld is om uw kennis op peil te houden of dat u gaat leren om uw kennis uit te breiden.

Kennis op peil houden
Is het de bedoeling dat u op de hoogte blijft van de kennis in uw vakgebied, dag mag u de kosten 100% ten laste van de winst brengen. Als u de kosten van de winst kan aftrekken, mag u ook de reis- en verblijfskosten aftrekken, ook als deze in verband staan met bijvoorbeeld congressen, seminars en excursies. Let wel op dat er een aftrekbeperking is van €1.500.

Kennis uitbreiden
Is het doel het verwerven van inkomen in box 1, zoals winst en loon, dan moeten de kosten opgevoerd worden als persoonsgebonden scholingsuitgaven in uw aangifte inkomstenbelasting. Het is belangrijk om te weten dat er dan een drempel is van €250,- voor de kosten en uitgaven. Tevens moet er sprake zijn van een leertraject onder begeleiding of toezicht, zelfstudie is niet aftrekbaar.

Aftrekbare kosten
De volgende kosten zijn aftrekbaar:
– Les-, cursus-, college- en examengeld;
– Kosten voor de EVC-procedures (Erkenning van Verworven Competenties);
– Door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer-en beschermingsmiddelen, denk hierbij aan o.a. studieboeken, veiligheidsbrillen en software;
– Kosten van publicatie en voorgeschreven kleding voor de promovendus en eventueel de paranimfen tijdens de promotieplechtigheid.
Maak het echter niet te bont, er geldt een maximum van €15.000 aan aftrek per jaar.