Meer besparingsmogelijkheden overdrachtsbelasting bouwterreinen.

Er is een nieuw besluit verschenen over de samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting bij de levering van bouwterreinen. Hierdoor wordt een extra mogelijkheid geboden om belastingen te besparen.

Geen overdrachtsbelasting?

Hoe zit de samenloop in elkaar? Wanneer u een bouwterrein koopt (bijvoorbeeld een bouwkavel) bent u vaak zowel omzetbelasting als overdrachtsbelasting verschuldigd. Op grond van de wet hoeft u in zo’n geval de overdrachtsbelasting niet te betalen.

De voorwaarden

Wanneer u als ondernemer recht hebt op vooraftrek van omzetbelasting, levert u dit per saldo een aantrekkelijk belastingvoordeel op. Om een terrein fiscaal aan te merken als bouwterrein, moet het terrein aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een afgegeven bouwvergunning of het gestart zijn met de aanleg van riolering of bestrating.

Zijn er al werkzaamheden uitgevoerd?

Naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechter, heeft de staatssecretaris besloten dat ook andere bouwterreinen op verzoek in aanmerking kunnen komen voor dit voordeel. U kunt daarbij denken aan een bouwterrein waar nog geen sprake is van een vergunning of verbouwing, maar waarbij bijvoorbeeld al wat andere werkzaamheden hebben plaatsgevonden, zoals het slopen van een oud muurtje.

Bent u benieuwd naar de precieze voorwaarden? Neem dan contact op met uw CijferMeester. Hebt u op of na 5 november 2015 een bouwterrein gekocht? Dan kunt u mogelijk nog aanspraak maken op deze regeling.