Overheid stimuleert de bouwsector.

Vanaf 1 maart aanstaande gaat het btw tarief op verbouwingen en renovatie omlaag van 21% naar 6%. Dit besluit heeft de regering genomen om de bouwsector te stimuleren. De precieze regels zijn nog niet uitgewerkt, maar er is al wel bekend gemaakt dat deze regeling per 1 maart van het volgende jaar weer zal vervallen. Daarnaast moet het gaan om verbouwingen en renovaties van bestaande bouwwerken. Nieuwbouw valt dus niet onder deze regeling. Omdat er niet specifiek gesproken wordt over woningen, geldt deze regeling wellicht ook voor verbouwingen en renovaties aan bedrijfspanden.

Daarnaast wil de overheid energiebesparingen stimuleren. Hiervoor stelt zij, samen met andere partijen, maar liefst € 600 miljoen ter beschikking. Dit fonds is bedoeld om eigen woning bezitters en woning verhuurders tegemoet te komen in de kosten van energiebesparende maatregelen.

Hebt u plannen voor een verbouwing, renovatie of energiebesparing? Neem dan eerst even contact op met uw Cijfermeester voor het laatste nieuws over deze overheidsbijdragen.

Bron: Kamerbrief over de aanpak van de problemen op de woningmarkt d.d. 13 februari 2013