Wanneer mag u het lage btw tarief voor herstel- en renovatiewerkzaamheden toepassen?

Onlangs heeft het Ministerie bekend gemaakt onder welke voorwaarden u het lage btw tarief kunt toepassen. In de eerste plaats moet het gaan om herstel of renovatie van een woning van 2 jaar of ouder. Daarnaast is het 6% tarief alleen van toepassing op de arbeidskosten. Hieronder gaan wij nader op een paar onderwerpen uit het besluit in.

Herstel of renovatie Met renovatie- en herstelwerkzaamheden bedoeld men het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.

Arbeidskosten Als ondernemer moet u zelf een verdeling maken tussen de arbeids- en materiaalkosten. Weet u de precieze verdeling niet, dan moet u een berekening maken met behulp van de marktwaardemethode. Dit betekent dat u moet vergelijken op basis van soortgelijke prestaties op de markt. Als die soortgelijke prestaties ontbreken dan moet worden gesplitst op basis van de kostprijs. Overheadkosten mag u naar verhouding verdelen.

Welke periode? Deze regeling geldt vanaf 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Om te weten welk tarief u moet hanteren (laag of hoog) gaat u uit van de datum waarop de werkzaamheden zijn afgerond. Ligt die datum in de periode maart 2013 t/m februari 2014, dan mag u het lage tarief hanteren.

Toezegging Het tijdelijke lage tarief geldt niet alleen voor herstel- en renovatiewerkzaamheden, maar ook voor een aantal andere werkzaamheden zoals tuinonderhoud:   Het verlaagde tarief wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij ook de renovatie van de woning begeleiden.
Het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Bijvoorbeeld inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen.
Het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van bij de hiervoor bedoelde woningen behorende tuinen.