Maatregelen voor meer zekerheid DBA

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) ingegaan. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is toen afgeschaft. De rest van de regels die bepalen of een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) een ondernemer of een werknemer is, is niet veranderd. Tot 1 mei 2017 is er sprake van een overgangsperiode. Dit is maar goed ook, want uit de eerste voortgangsrapportage van de nieuwe wet blijkt dat veel opdrachtgevers en -nemers na het vervallen van de VAR onzeker zijn over hoe ze hun positie nu zeker kunnen stellen.

Acties

Vóór 1 mei 2017 komen er de volgende extra acties:

  • Een nieuwe bijsluiter gaat het gebruik van de algemene modelovereenkomsten verduidelijken.
  • De Belastingdienst gaat extra capaciteit regelen voor het beoordelen van ingediende overeenkomsten, zodat deze keuring sneller gaat.
  • Er komt een register waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen nagaan of de Belastingdienst een overeenkomst met een bepaald kenmerk heeft goedgekeurd.
  • Er komt een meldpunt bij de Belastingdienst waar opdrachtgevers en opdrachtnemers terechtkunnen als zij denken dat de Wet DBA onbedoelde effecten heeft.

Goedwillende ondernemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers hoeven zich volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën geen zorgen te maken over een stroom van boetes na 1 mei 2017