Voorwaarden eigenrisicodrager WGA aangescherpt

Een van de voorwaarden om het eigenrisicodragerschap aan te vragen voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten is aangescherpt. De Belastingdienst legt uit wat er is veranderd.

Om in aanmerking te komen voor het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) moet voldoen worden aan een aantal voorwaarden. De voorwaarde voor de zogenoemde driejaarstermijn voor de eigenrisicodrager WGA is uitgebreid. De Belastingdienst legt uit wat er is veranderd.

Oude regeling WGA

Had u 3 jaar vóór de beoogde ingangsdatum een eerder eigenrisicodrager voor de WGA beëindigd? Of had de Belastingdienst dat beëindigd wegens de noodregeling van hoofdstuk 3.5 van de Wet op het financieel toezicht? Dan kon u voorheen geen eigenrisicodrager voor de WGA worden. Deze voorwaarde is nu uitgebreid.

Nieuwe situatie

De driejaarstermijn geldt nu ook als het eigen-risicodragen is geëindigd door bijvoorbeeld het intrekken van de garantieverklaring.

Voorbeeld

Op 25 mei 2015 is de garantieverklaring ingetrokken. U wilt per 1-1-2017 eigenrisicodrager voor de WGA worden. Dat wordt afgewezen. U kunt weer eigenrisicodrager voor de WGA worden vanaf 1-7-2018. U moet dan wel een nieuwe aanvraag indienen en een nieuwe garantieverklaring inleveren.

WGA CijferMeester