Houd zieke oud werknemers in de gaten.

In de komende maanden ontvangt u van het UWV een lijst met de namen van zieke oud werknemers. Bestudeer deze lijst zorgvuldig en maak zo nodig bezwaar tegen de fouten. Er kunnen namelijk onjuiste ziekte data op staan of zelfs personen die nooit bij u gewerkt hebben.

De lijst wordt gebruikt om de  hoogte van de gedifferentieerde wga premie te bepalen. Een verkeerde lijst heeft dus een verkeerde premie als gevolg. Dit kan u vooral geld kosten wanneer uw totale loonsom meer dan € 300.000 bedraagt. Wij helpen u uiteraard graag bij de controle.