Investeringsaftrek en zonnepanelen

Als u in 2017 investeert in zonnepanelen, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De staatssecretaris heeft onlangs verduidelijkt wanneer dit het geval is.

De overheid stimuleert duurzame- en energiebesparende maatregelen. Hiervoor zijn de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) in het leven geroepen. De staatssecretaris heeft onlangs besloten dat zonnepanelen, zonneboilers en zonnecollectoren gezien moeten worden als zelfstandige bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat er voor deze bedrijfsmiddelen recht op investeringsaftrek bestaat, met uitzondering van ‘geïntegreerde’ zonnepanelen.

Zakelijk gebruik

De genoemde bedrijfsmiddelen komen enkel voor investeringsaftrek in aanmerking, als deze worden aangemerkt als bedrijfsvermogen en zakelijk worden gebruikt. U mag de zonnepanelen en dergelijke ook op het dak van uw woonhuis monteren, ook dan heeft u recht op investeringsaftrek.

Uw voordeel

Een investering in zonnepanelen en dergelijke komt bij zakelijk gebruik in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek (KIA) en voor de EIA. U moet wel aan de voorwaarden voldoen, waarvan sommige betrekking hebben op een minimaal piekvermogen. De investering moet binnen 3 maanden bij het RVO worden gemeld. De KIA levert maximaal 28% aan extra aftrek op en de de EIA 55,5%. Samen is dit maar liefst 83,5% aan extra aftrek, een behoorlijke aftrekpost. CijferMeester kan u tijdig adviseren over de mogelijke fiscale voordelen van uw investering en u begeleiden in het aanvraagproces.

Investeringsomvang

De investering moet voor de KIA minimaal € 450 (exclusief btw) bedragen. Voor de EIA geldt dat het investeringsbedrag minimaal € 2.500 moet bedragen (exclusief btw).

Maximaal voordeel

De KIA neemt procentueel af als de investering groter is dan € 56.192, het is raadzaam om uw investeringen tijdig te plannen. CijferMeester kan u hierin adviseren, zodat u optimaal fiscaal voordeel kunt behalen.

CijferMeester zonnepanelen