Najaarsronde SDE+: weer 6 miljard beschikbaar

Ook voor de tweede openstellingsronde van SDE+ is weer een budget van € 6 miljard. Dat staat in de SDE+ Aanwijzingsregeling die in de Staatscourant is gepubliceerd.

De regeling komt in grote lijnen overeen met die van de voorjaarsronde. De belangrijkste wijzigingen betreffen de categorie zon-PV: een verlaging van het basisbedrag en het verkorten van de realisatietijd voor zon-PV < 1 MWp van drie naar anderhalf jaar.

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

De openstellingsronde SDE+ najaar 2017 loopt van dinsdag 3 oktober 2017, 9.00 uur tot donderdag 26 oktober 2017, 17.00 uur.

Bron: Staatscourant

SDE+