Subsidie energiebesparing eigen huis

Voor eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaars die energiebesparing realiseren voor hun huis of appartement, is er de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’.

De subsidie kan tot en met 31 december 2018 worden aangevraagd.

• Voor u als eigenaar-bewoner is het totaal te ontvangen subsidiebedrag maximaal € 20.000,-.
• Voor een Vereniging van Eigenaars is de gemiddelde subsidie per koopwoning maximaal € 20.000,-.

Waarvoor subsidie?

Het gaat onder andere om spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie en het aanbrengen van hr-glas. U kunt subsidie krijgen als u twee of meer energiebesparende maatregelen uitvoert.

Belangrijke voorwaarden

U heeft pas zekerheid over de subsidieaanvraag wanneer u de officiële beschikking ontvangt. U ontvangt alleen subsidie voor maatregelen die worden uitgevoerd nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend. Binnen vier maanden na de beschikking (besluit over uw aanvraag) moeten de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. U moet alle maatregelen laten uitvoeren door bedrijven met een KvK-inschrijving. U moet van deze partij(en) een offerte hebben, die u voor akkoord heeft getekend.

Aanvullende maatregelen

Neemt u twee of meer energiebesparende maatregelen, dan kunt u ook subsidie krijgen voor de volgende aanvullende energiebesparende maatregelen:

• Stel, u vervangt een deur in de gevel door een isolerende deur  (maximale U-waarde van 2,0), dan geeft dat een subsidiebedrag van € 120,- per m2
• Als u voor het eerst tripelglas plaatst, komt een isolerend kozijn als aanvullende maatregel voor subsidie in aanmerking. Stel, u plaatst een kozijn met een maximale U-waarde van 1,5, dan geeft dat een subsidiebedrag van € 45,- per m2 glas.

Budget 2017

Voor eigenaar-bewoners is het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 € 35,7 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaars komt het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 op € 6 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw.

Subsidie energiebesparing eigen huis