Getagged met: aandelen bv

DGA moet bv dividendbelasting laten betalen

- Een bv kan aan zijn directeurgrootaandeelhouder (dga) dividend uitkeren. Dit is uiteraard belast. De bv kan de dividendbelasting alvast inhouden en afdragen. Dit kan de dga dan verrekenen in zijn aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur zal de verrekening echter afkeuren als de dga de enige bestuurder was en de bv de dividendbelasting helemaal niet heeft betaald. In een rechtszaak voor Gerechtshof Amsterdam ging het om een dga die een ...


DGA met grove schuld aan BV, geen partneralimentatie?

- Waar moet bij het bepalen van de partneralimentatie rekening mee worden gehouden? Telt een rekening-courantschuld aan de eigen BV ook mee? Wat heeft de rechter recentelijk hierover beslist? Wat is nu goed om te weten? Jan is directeur-grootaandeelhouder (DGA) van Haka BV. Hij is gehuwd met lngrid. Samen leiden ze een ‘luxe leventje’. Er zijn dure auto’s gekocht en regelmatig maken ze ...


Nieuwe afkoopmogelijkheid pensioen eigen beheer

- Hebt u pensioen in uw eigen bv opgebouwd, dan moet u ervoor zorgen dat er genoeg vermogen in de bv aanwezig is om later uw pensioen uit te keren. Is de pensioenpot niet goed gevuld? Dan kunt u later mogelijk fluiten naar uw pensioen. Pensioen eigen beheer De pensioenverplichting leidt er vaak toe dat de dga geen ...


Dga en zelfverzekerd?

- De dga die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen zal zich eventueel zelf moeten verzekeren tegen het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat lang niet alle dga’s zich hiertegen verzekeren. Dga en verzekeren Over het wel of niet verzekeren bestaan nogal wat misverstanden. Wij zetten er vier voor u op een ...


Ook gebruikelijk loon voor oud-aandeelhouder

- De zogenoemde gebruikelijk loonregeling verplicht een bv om minimaal een bepaald bedrag aan loon uit te betalen aan een werknemer (meestal de directeur) die minimaal 5% van de aandelen in die bv bezit. De hoogte van dit gebruikelijk loon hangt van de omstandigheden af. Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Geen aandelen in ...