Getagged met: AOW

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2017

- Per 1 januari 2017 zijn de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Aanpassingen Het minimumloon is gestegen van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per ...


AOW-leeftijd met drie maanden omhoog

- Door de stijgende levensverwachting gaat de AOW-leeftijd in 2022 met drie maanden omhoog. De verhoging geldt voor iedereen die na 1954 geboren is. Bronnen rond het Binnenhof bevestigen de berichtgeving in de Volkskrant dat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Het zal de eerste keer zijn dat de automatische verhoging van de pensioenleeftijd wordt toegepast. Raming levensverwachting In 2012 ...


AOW 2016

- AOW 2016 AOW gaat vanaf 2016 sneller omhoog; in 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. In het huidige tempo zou de AOW-leeftijd pas in 2023 op 67 jaar uitkomen. Vanaf 2023 wordt jaarlijks bekeken of de AOW-leeftijd verder omhoog moet. Daarbij wordt gekeken naar de gemiddelde levensverwachting. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft ...