Getagged met: bijtelling

Bijtelling bij wisseling van auto tijdens kalenderjaar

- Als de werkgever in de loop van het kalenderjaar een andere auto aan de werknemer ter beschikking stelt, kan het zijn dat hij voor alle auto’s moet bijtellen. Ook voor de auto waarmee niet privé is gereden. Dit is afhankelijk van het aantal gereden privékilometers. De bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak moet ...


Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto

- Het is mogelijk dat de werknemer in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer (km) privé rijdt met de auto van de zaak, maar toch een bijtelling krijgt. Dit kan zich voordoen als de werknemer de auto maar een deel van het kalenderjaar ter beschikking heeft. Als een werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 km privé ...


Rittenadministratie en toch een bijtelling?

- Soms moet er toch rekening worden gehouden met een bijtelling voor de auto van de zaak, ondanks het feit dat het aantal privékilometers onder de 500 kilometer is gebleven. Dit heeft Hof Den Bosch onlangs aangegeven. In deze zaak ging het om een werknemer die een auto van de zaak ter beschikking gesteld had gekregen. Hij ...


Bovag wil af van bijtelling fiets van de zaak

- Bovag wil dat het volgende kabinet de fiscale bijtelling voor een door de werkgever beschikbaar gestelde fiets afschaft. “Het fenomeen fietslease is in opkomst en steeds meer werkgevers en werknemers willen hun bijdrage leveren aan de bestrijding van file- en parkeerproblemen, maar worden ontmoedigd door grote fiscale onduidelijkheid.” Een fiets leasen is een van de weinige ...


Autobrief II weer aangepast

- Enige tijd geleden hebben wij in deze nieuwsbrief aandacht besteed aan de Autobrief II, een wetsvoorstel waarin de toekomstige wetswijzigingen op het gebied van de autobelastingen omschreven staan. Dit wetsvoorstel is inmiddels weer iets aangepast. plug-in hybride Zo gaat de plug-in hybride al per 1 januari aanstaande naar het hoogste bijtellingstarief van 22%. Aanschaf in 2016 kan ...


Wijziging autobelasting aangenomen door de Tweede Kamer.

- De Tweede Kamer is akkoord gegaan met Wet Uitwerking Autobrief II. bijtellingstarief plug-in hybrides De belangrijkste gevolgen van deze wetswijzigingen hebben wij in een van onze eerdere nieuwsbrieven gemeld, zoals de garantie dat elektrische auto’s tot en met 2020 gebruik kunnen blijven maken van de lage bijtelling van 4%. Op de aanvankelijke toezegging dat het bijtellingstarief plug-in ...


Bestelauto nog vaak zonder bijtelling.

- Hoewel de handelwijze van de inspecteur u vaak anders doet geloven, is er nog een redelijk aantal bestelautorijders dat bij de rechter bevestigd krijgt dat zij niet onder de bijtellingsregels vallen. Wat is er aan de hand? Wanneer u een bestelauto van de zaak heeft, die (nagenoeg) uitsluitend is ingericht voor het vervoer van goederen, ...


Autoplannen uitgelekt, wat staat ons te wachten?

- Als de plannen uit het Energieakkoord doorgaan, staan ons volgend jaar de nodige veranderingen te wachten met betrekking tot de bijtelling voor de zeer milieuvriendelijke auto van de zaak. Voor deze auto’s betaald u nu nog een bijtelling van per saldo 0%. Volgens de huidige wet betaald u volgend jaar voor deze auto’s een bijtelling van ...


De auto van de zaak in 2013.

- Per 1 januari worden de CO2 grenzen voor het privé gebruik van de auto van de zaak aangescherpt. Wilt u nog van de ruimere grenzen van 2012 gebruik maken? Zorg dan dat uw auto uiterlijk op 31 december op uw naam staat. Om gebruik te kunnen maken van de investeringsaftrek voor 0% en 14% auto’s ...


Lage bijtelling? Zorg dat u er op tijd bij bent.

- Zoals u wellicht weet, worden de CO2 grenzen voor de lage bijtelling voor uw auto van de zaak per 1 januari a.s. aangescherpt. Let daarom heel goed op bij het bestellen van een milieuvriendelijke auto. Het bestellen van een auto in 2012 is namelijk niet genoeg om in aanmerking te komen voor de lage bijtelling. ...


De bijtelling privégebruik auto voor en na 1 juli 2012

- Zoals u wellicht weet, worden de grenzen voor de bijtelling per 1 juli a.s. aangescherpt. Mag uw auto voor de 14% bijtelling nu bijvoorbeeld nog een CO2 uitstoot hebben van 110 gram/km (benzine) of 95 gram/km (diesel), per 1 juli worden deze grenzen verlaagd naar 102 gram/km respectievelijk 91 gram/km. Hieronder zetten wij de verschillende ...