Getagged met: DBA

Wiebes stelt de Wet DBA uit tot 2018

- Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) krijgen voorlopig niet te maken met de nieuwe wet- en regelgeving voor zelfstandigen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie wordt (DBA) wordt tot in ieder geval 2018 uitgesteld. Staatssecretaris Eric Wiebes belooft dat hij zzp’ers en hun opdrachtgevers tot 2018 niet straft op hun onderlinge verhouding. Voor praktijken welke aan fraude grenzen wordt ...


Maatregelen voor meer zekerheid DBA

- Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) ingegaan. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is toen afgeschaft. De rest van de regels die bepalen of een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) een ondernemer of een werknemer is, is niet veranderd. Tot 1 mei 2017 is er sprake van een overgangsperiode. Dit is maar goed ...


Expertcommissie voor modelovereenkomsten

- Begin 2016 werd al duidelijk dat sommige van de door de Belastingdienst goedgekeurde en gepubliceerde DBA-modelovereenkomsten weliswaar op fiscale aspecten waren beoordeeld, maar civielrechtelijk niet helemaal klopten. De Commissie modelovereenkomsten Staatssecretaris Wiebes liet de bekende en duidelijke fouten herstellen, maar gaf aan dat pas in het vierde kwartaal van 2016 een uitgebreide juridische toetsing zal plaatsvinden. Voor deze toetsing is per 15 april 2016 ...


Wees op tijd met uw nieuwe aanvraag VAR, Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie

- De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is een verklaring van de Belastingdienst die uw bedrijf zekerheid geeft over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status van inkomsten die een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) voor opdrachten ontvangt van uw bedrijf. Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Deze VAR wordt m.i.v. 1 april a.s. vervangen door nieuwe wetgeving waarin ...


Nog even wachten op de VAR-vervanger

- We hebben u al een aantal keren bericht over de vervanging van de huidige VAR-verklaring. Eindelijk is een alternatief gevonden: de standaardovereenkomsten van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Deze zou bij goedkeuring door de Kamer op 1 januari a.s. ingevoerd worden. De Belastingdienst heeft zich blijkbaar ...


Afschaffing VAR uitgesteld met 3 maanden

- De invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die de huidige systematiek met de VAR zou gaan vervangen is met minimaal 3 maanden uitgesteld. Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Oorzaak is dat nog steeds niet duidelijk is wie zich onder de nieuwe wetgeving wel of geen zzp-er mag noemen. Ook is ...


Wet DBA: wat betekent de nieuwe ‘VAR-verklaring’ voor u?

- Per 1 januari een nieuwe VAR verklaring Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de VAR verklaring per 1 januari wordt afgeschaft. Maar wat komt daarvoor in de plaats? En welke risico’s brengt dit met zich mee? Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) als vervanger van de ...