Getagged met: financiering

Onbeperkte borgstelling is onzakelijk

- Als een dga niet alleen borg staat voor de huidige verplichtingen van zijn B.V.’s, maar ook voor eventuele toekomstige verplichtingen, is zijn debiteurenrisico niet te overzien. Hof Den Bosch meent dat de dga in zo’n geval handelt vanuit aandeelhoudersmotieven. Een holding kreeg aanvullend krediet van een bank onder de voorwaarde dat de twee grootaandeelhouders aanvullend borg ...


PSD2 en de veranderingen in 2018

- Banken moeten in 2018 gaan voldoen aan de nieuwe PSD2 richtlijnen. Dit betekent dat banken de gegevens aan klanten moeten openstellen en derde partijen toegang moeten verlenen tot de betaalrekening. Dat vereist een intensief en ingrijpend veranderingsproces, waarbij alle banken een koppeling moeten maken voor betaalinitiatie, voor toegang tot de rekeninginformatie en voor de saldocheck. PSD2 ...


Betalingstermijn langer dan 60 dagen ten einde

- Grote ondernemingen kunnen vanaf 1 juli 2017 geen langere betalingstermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betalingstermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betalingstermijn wordt van rechtswege omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen ...


Permanente openstelling BMKB-regeling voor niet-banken

- Minister Kamp (EZ) heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij heeft besloten de regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) permanent open te stellen voor niet bancaire partijen. Dit naar aanleiding van het aflopen van de in 2012 gestarte pilot Permanente openstelling BMKB voor niet-banken. Deze pilot liep tot en met 30 juni 2017. Kamp ...


10 miljoen voor investeerders die startups financieren

- Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor investeerders die financiering beschikbaar maken voor startups. Zo moet het makkelijker worden voor jonge bedrijven om aan geld te komen. Het nieuwe bedrag wordt ingericht binnen de bestaande SEED Capital-regeling. De overheid verstrekt hierbinnen een renteloze lening van maximaal 1 miljoen euro aan een fonds waarin ook twee investeerders ...


Extra financiering voor het MKB

- Het MKB is de banenmotor van Nederland met 3,1 miljoen voltijdsbanen. Daarnaast is het Midden- en Kleinbedrijf in 2015 weer gegroeid en behaalde een omzet van 871 miljard euro. Dat blijkt uit de Staat van het MKB waarvan het jaarbericht door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is gepubliceerd. Minister Kamp van Economische Zaken ...