Getagged met: gebruikelijk loon

Omschrijving bij opname in rekening-courant leidt tot correctie loon

- Als een B.V. met enige regelmaat opnamen in rekening-courant door de dga boekt als ‘voorschot salaris’ voor haar dga, leidt dat tot het genieten van nettolonen door die dga als die opnamen niet in de loonheffingen zijn betrokken. Een dga werkte namens zijn houdstervennootschap op basis van een managementovereenkomst voor een werkmaatschappij. Deze betaalde hiervoor een ...


Ook gebruikelijk loon voor oud-aandeelhouder

- De zogenoemde gebruikelijk loonregeling verplicht een bv om minimaal een bepaald bedrag aan loon uit te betalen aan een werknemer (meestal de directeur) die minimaal 5% van de aandelen in die bv bezit. De hoogte van dit gebruikelijk loon hangt van de omstandigheden af. Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Geen aandelen in ...


Gebruikelijk loon 2015

- Gebruikelijk loon 2015 Wanneer u bij uw eigen bv werkt, moet u zichzelf een zogenoemd gebruikelijk loon betalen. De regels voor dit gebruikelijk loon worden per 1 januari verscherpt. Zo mag u in principe niet minder verdienen dan de meest verdienende werknemer binnen uw concern. Deze regeling geldt nu ook al, maar het was de bedoeling ...


Gebruikelijk loon afroommethode 2015

- Gebruikelijk loon afroommethode 2015 Als directeur van uw eigen bv, mag uw salaris niet al te veel afwijken van het ‘gebruikelijk loon’. Dit minimale loon wordt elk jaar vastgelegd in de wet. Zit uw boven dit wettelijke minimum, dan kan de inspecteur uw salaris toch verhogen wanneer hij bijvoorbeeld aannemelijk kan maken dat iemand anders in ...


Gebruikelijk loon 2013.

- Werkt u in uw eigen bv? Dan hebt u te maken met de gebruikelijk loonregeling. Dat wil zeggen dat u zichzelf per bv een minimumsalaris moet uitkeren. Hebt u meer dan een bv? Dan krijgt u dus meer dan één keer te maken met dit loon. Voor 2013 is het gebruikelijk loon vastgesteld op € 43.000. ...