Getagged met: lening

Lening aan solvabele schuldenaar in principe zakelijk

- Als de inspecteur stelt dat een verstrekte lening onzakelijk is, zal hij dit in beginsel aannemelijk moeten maken. Dit zal hem niet makkelijk afgaan als de schuldenaar solvabel was toen de lening werd verstrekt, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland. De rechtbank stelt dat een lening niet automatisch onzakelijk is als de gelieerde schuldenaar ...


Wat te doen met een onzakelijke lening?

- Het leerstuk van de onzakelijke lening staat de afgelopen periode sterk in de belangstelling. Jurisprudentie hierover volgt in hoog tempo en steeds vaker wordt de afwaardering van een lening aan een gelieerde partij geweigerd op grond van de onzakelijkheid van de leningsvoorwaarden. Wat kan men doen om de negatieve gevolgen daarvan te beperken? Debiteurenrisico Om een lening als onzakelijk aan te mogen ...


Laat uw lening op papier zetten.

- Hebt u geld geleend van uw bv, of hebt u geld geleend aan uw bv? Zorg dan dat u deze lening goed op papier hebt staan. De Belastingdienst is erg geïnteresseerd in het afgesproken rentepercentage, het onderpand en het aflossingsschema. Strikt genomen is uw bv namelijk een ander persoon dan uzelf. De afspraken moeten dus net ...