Getagged met: loonheffing

Bijtelling bij wisseling van auto tijdens kalenderjaar

- Als de werkgever in de loop van het kalenderjaar een andere auto aan de werknemer ter beschikking stelt, kan het zijn dat hij voor alle auto’s moet bijtellen. Ook voor de auto waarmee niet privé is gereden. Dit is afhankelijk van het aantal gereden privékilometers. De bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak moet ...


Wet DBA: verhaalsbepaling in modelovereenkomst

- Het is niet ongebruikelijk dat er verhaalsbepalingen worden opgenomen in een modelovereenkomst. Staatssecretaris Wiebes kijkt er dan ook niet van op dat deze door opdrachtgevers worden gebruikt om het risico op naheffing van loonheffingen af te dekken. Sinds 1 mei is de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht, het stelsel van modelovereenkomsten. Aan de hand van ...


Belastingdienst: Berekening loonheffing verandert.

- De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt; ‘Als u een salaris, een pensioen of een uitkering hebt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie hierop iedere maand belasting in. Dit heet loonheffing. Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Per maand houdt u netto tussen de € 3 en € 10 minder over dan nu. Waarom verandert ...