Getagged met: Modelovereenkomst

Wiebes stelt de Wet DBA uit tot 2018

- Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) krijgen voorlopig niet te maken met de nieuwe wet- en regelgeving voor zelfstandigen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie wordt (DBA) wordt tot in ieder geval 2018 uitgesteld. Staatssecretaris Eric Wiebes belooft dat hij zzp’ers en hun opdrachtgevers tot 2018 niet straft op hun onderlinge verhouding. Voor praktijken welke aan fraude grenzen wordt ...


Belastingdienst komt met meldpunt en register wet DBA

- De Belastingdienst opent een meldpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers melding kunnen doen wanneer zij denken dat de wet DBA onbedoelde effecten heeft. Ook komt er een register waarmee gebruikers van overeenkomsten kunnen nagaan of de Belastingdienst een overeenkomst met een bepaald kenmerk heeft goedgekeurd. Dit heeft Wiebes bekendgemaakt in de eerste voortgangsrapportage wet DBA. Grotendeels dekkend stelsel Het kabinet wil ...


Wet DBA: verhaalsbepaling in modelovereenkomst

- Het is niet ongebruikelijk dat er verhaalsbepalingen worden opgenomen in een modelovereenkomst. Staatssecretaris Wiebes kijkt er dan ook niet van op dat deze door opdrachtgevers worden gebruikt om het risico op naheffing van loonheffingen af te dekken. Sinds 1 mei is de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht, het stelsel van modelovereenkomsten. Aan de hand van ...


Expertcommissie voor modelovereenkomsten

- Begin 2016 werd al duidelijk dat sommige van de door de Belastingdienst goedgekeurde en gepubliceerde DBA-modelovereenkomsten weliswaar op fiscale aspecten waren beoordeeld, maar civielrechtelijk niet helemaal klopten. De Commissie modelovereenkomsten Staatssecretaris Wiebes liet de bekende en duidelijke fouten herstellen, maar gaf aan dat pas in het vierde kwartaal van 2016 een uitgebreide juridische toetsing zal plaatsvinden. Voor deze toetsing is per 15 april 2016 ...