Getagged met: subsidie

Subsidieregeling praktijkleren

- Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel. Voor het school-, studiejaar 2016/2017 kon u een aanvraag indienen ...


Subsidie preventie woning- en bedrijfsovervallen

- Bent u slachtoffer geweest van een overval met geweld of bedreiging met geweld? Dan zijn er subsidiemogelijkheden om een nieuwe overval op uw woning of bedrijf te voorkomen. Bijvoorbeeld voor de installatie van een deurspion of kierstandhouder in uw woning. Voor uw onderneming kan het gaan om cameratoezicht, kluizen, overvalknoppen of training voor het personeel. U ...


Najaarsronde SDE+: weer 6 miljard beschikbaar

- Ook voor de tweede openstellingsronde van SDE+ is weer een budget van € 6 miljard. Dat staat in de SDE+ Aanwijzingsregeling die in de Staatscourant is gepubliceerd. De regeling komt in grote lijnen overeen met die van de voorjaarsronde. De belangrijkste wijzigingen betreffen de categorie zon-PV: een verlaging van het basisbedrag en het verkorten van de ...


Uitbreiding subsidieregeling Praktijkleren

- De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgebreid met leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree in het vmbo. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (ocw) heeft de subsidieregeling praktijkleren, waarbij erkende leerbedrijven studenten een leerbaan aanbieden, uitgebreid. Met ingang van schooljaar 2017-2018 kunnen ook leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding ...


Subsidie energiebesparing eigen huis

- Voor eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaars die energiebesparing realiseren voor hun huis of appartement, is er de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’. De subsidie kan tot en met 31 december 2018 worden aangevraagd. • Voor u als eigenaar-bewoner is het totaal te ontvangen subsidiebedrag maximaal € 20.000,-. • Voor een Vereniging van Eigenaars is de gemiddelde subsidie per koopwoning ...


Investeringsinstelling Invest-NL in 2018 operationeel

- Er komt in 2018 2,5 miljard euro beschikbaar voor innovatieve investeringen middels de investeringsinstelling Invest-NL. De regering gaat investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daarvoor wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht. Ondernemers kunnen bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Er komt 2,5 miljard euro beschikbaar om bijvoorbeeld risicovolle ...


Regeling Hernieuwbare Energieprojecten verlengd tot 2030

- Minister Kamp van Economische Zaken heeft de termijn van de regeling Hernieuwbare Energieprojecten (HER) verlengd van 2023 naar 2030. Aanvragen voor ondersteuning van energie-innovaties kunnen worden ingediend vanaf 3 april 2017. Het Ministerie van Economische Zaken stelt via de HER € 50 miljoen beschikbaar voor innovatieve energieprojecten en nog eens ruim € 50 miljoen via diverse ...


Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) in 2017

- Hebt u in 2017 werknemers in dienst met een laag loon? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten: het Lage-inkomensvoordeel (LIV). De belastingdienst gebruikt hiervoor de gegevens uit de loonaangifte. Het LIV over 2017 wordt in 2018 uitbetaald. Voorwaarden LIV Het LIV geldt voor een werknemer die op basis van de gegevens uit ...


Subsidie praktijkleren

- Wilt u praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen bieden? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Met de Subsidieregeling praktijkleren krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Wanneer komt u in aanmerking? U komt in aanmerking ...


WBSO subsidie? Voor 31 mei aanvragen!

- Wilt u voor uw project aanspraak maken op de zogenoemde WBSO subsidiepot? Zorg er dan voor dat u uw zaken snel op orde heeft. De deadline voor de aanvraag van een subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk (research & development werkzaamheden) verloopt voor de meeste bedrijven op 31 mei aanstaande. Eenmanszaken hebben langer de tijd. U ...