Getagged met: wga

Wetswijzigingen die loonkostenvoordeel opleveren

- Per 1 januari zijn op het gebied van sociale verzekeringen wetswijzigingen doorgevoerd die u als werkgever kansen bieden op tegemoetkomingen en lagere loonkosten. Lage-inkomensvoordeel (LIV) U kunt als werkgever in 2017 profiteren van het lage-inkomensvoordeel. Dit betekent dat u in aanmerking kunt komen voor een verlaging van de loonkosten voor werknemers die tussen de 100 en 125% ...


Dalende werkgeverslasten in 2017

- Voor de meeste organisaties zijn de werkgeverslasten in 2017 gedaald. Met name personeel met lagere en middeninkomens zijn goedkoper geworden, zo blijkt uit berekeningen van ADP. Voor een bouwvakker met een modaal inkomen hoeft maandelijks € 17,- minder lasten te worden afgedragen. De meeste uitzonderingen zijn te vinden in de overheidssector: zowel ambtenaren met een laag, ...


Voorwaarden eigenrisicodrager WGA aangescherpt

- Een van de voorwaarden om het eigenrisicodragerschap aan te vragen voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten is aangescherpt. De Belastingdienst legt uit wat er is veranderd. Om in aanmerking te komen voor het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) moet voldoen worden aan een aantal voorwaarden. De voorwaarde voor de zogenoemde driejaarstermijn voor de eigenrisicodrager ...


Houd zieke oud werknemers in de gaten.

- In de komende maanden ontvangt u van het UWV een lijst met de namen van zieke oud werknemers. Bestudeer deze lijst zorgvuldig en maak zo nodig bezwaar tegen de fouten. Er kunnen namelijk onjuiste ziekte data op staan of zelfs personen die nooit bij u gewerkt hebben. De lijst wordt gebruikt om de  hoogte van de ...