Getagged met: WML

Wet minimumloon beperkt tijd voor tijd

- In artikel 13a van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is nu opgenomen dat wanneer een werknemer in een uitbetaalperiode meer uren werkt dan de overeengekomen arbeidsduur, deze in elk geval het minimumloon over de totaal gewerkte uren moet ontvangen. Deze wijziging is per 1 januari 2018 ingegaan. De wijziging is het gevolg van een aantal aanpassingen ...


Leeftijd wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 naar beneden bijgesteld

- Per 1 juli wordt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangepast. Vanaf die datum heeft iedereen vanaf 22 jaar of ouder recht op het minimumloon. Ook wordt het wettelijk minimumloon met 0,89% verhoogd. Met ingang van 1 juli geldt het minimumloon voor volwassenen voor werknemers vanaf 22 jaar. De berekeningsmethodes voor jongeren van 18 tot en ...


Eerste Kamer akkoord met afschaffen minimumjeugdloon

- Het minimumjeugdloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen. De huidige vormgeving van het minimumjeugdloon past niet meer bij de arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas. ...