De VAR is vervallen: vanaf wanneer loopt u risico?

Per 1 mei jl. is de VAR-verklaring vervallen, ter vervanging geldt nu de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA). De Belastingdienst belooft het u tot 1 mei 2017 niet al te moeilijk te maken. Maar wat hebt u daar nu eigenlijk aan? En, nog belangrijker, wanneer geldt deze garantie niet?

Nog een extra 12 maanden

De Belastingdienst gunt u tot 1 mei 2017 de tijd om uw zaken op orde te maken. Men geeft aan pas na die tijd actief te controleren of de door u ingehuurde ZZP’er niet toch (fiscaal) bij u in dienst is. Blijkt dat achteraf toch wel zo te zijn, dan loopt u als opdrachtgever (en ZZP’er) diverse risico’s. Men belooft niet lastig te doen over de periode 1 mei 2016 – 1 mei 2017, tenzij… Uiteraard is voor de praktijk van groot belang wanneer de uitzondering op deze garantie geldt.

De garantie geldt namelijk niet wanneer:

  1. Er sprake is van fraude of opzet. Let wel, de inspecteur kan eerder vinden dat er sprake is van fraude of opzet dan u;
  2. de Belastingdienst al eerder bij u aangegeven heeft dat er bij u sprake is van een fiscale dienstbetrekking, en u sinds die tijd uw zaken niet heeft aangepast; of
  3. er in uw situatie sprake is van een fiscale dienstbetrekking en u sinds 1 mei jl. geen moeite hebt gedaan om uw situatie aan te passen, bijvoorbeeld door het inwinnen van advies, het wijzigen/opstellen van overeenkomsten of het vooroverleg met de Belastingdienst.