Nog even wachten op de VAR-vervanger

We hebben u al een aantal keren bericht over de vervanging van de huidige VAR-verklaring. Eindelijk is een alternatief gevonden: de standaardovereenkomsten van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties).

Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt.

Deze zou bij goedkeuring door de Kamer op 1 januari a.s. ingevoerd worden. De Belastingdienst heeft zich blijkbaar vergist in de hoeveelheid werk, want nu heeft men te kennen gegeven dat de invoering wordt uitgesteld tot 1 april 2016. De huidige VAR-verklaring blijft dan ook nog drie maanden langer gelden, ook al is deze in veel gevallen alleen voor 2014 afgegeven. Als kleine tegemoetkoming voor de praktijk geeft men aan in 2016 nog niet actief te gaan controleren op de uitvoering.

Daarnaast komt men met nog een aantal belangrijke toezeggingen voor de praktijk. Als opdrachtgever loopt u onder de Wet DBA meer risico dan bij de VAR. Men garandeert u nu dat dit risico beperkt blijft tot de periode waarin de DBA geldt. Over de aan de DBA voorafgaande VAR-periode hoeft u – als u te goeder trouw bent – dus geen problemen te verwachten.