Een rechtsvorm kiezen

Als u uw onderneming start moet u een rechtsvorm kiezen. De rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor schulden van uw bedrijf en uw belastingverplichtingen. Het kiezen van de juiste vorm is dus niet een simpele rekensom maar hier komen ook privé elementen in terug.

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak drijft u de onderneming alleen. Dat is het geval als u een zelfstandig beroep uitoefent (bijvoorbeeld notaris of huisarts), of als u de enige eigenaar van uw bedrijf bent. U kunt dus ook een eenmanszaak hebben als u personeel in dienst hebt. Als u aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, bent u voor de inkomstenbelasting voortaan ondernemer. U kunt dus gebruik maken van de speciale regelingen voor ondernemers.

Ook voor de btw bent u zelf ondernemer en zijn de btw-regels op u van toepassing.

De eenmanszaak is geen rechtspersoon. Als u een eenmanszaak hebt, dan bent u dus persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming.

Besloten Vennootschap (BV)

Voor de oprichting schakelt u een notaris in. In de notariële akte wordt onder meer vastgelegd hoeveel aandelen elk van de oprichters in de bv krijgt.

De bv wordt beschouwd als de ondernemer. Zij betaalt over de winst vennootschapsbelasting. Voor de btw is de bv ook ondernemer. De btw-regels zijn op haar van toepassing. Als zij personeel in dienst neemt, krijgt ze te maken met loonheffingen.

Als u directeur-grootaandeelhouder bent van de bv en u ontvangt een salaris van haar, dan gelden voor u wat de belastingen betreft dezelfde regels als voor andere werknemers. Over het salaris houdt de zij als uw werkgever loonheffingen in en u betaalt, net als elke werknemer, inkomstenbelasting. Als directeur-grootaandeelhouder van de bv bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Als de bv dividend uitkeert op uw aandelen, houdt zij dividendbelasting in.

De bv is een rechtspersoon en is daarom in principe zelf aansprakelijk voor haar schulden. Maar als directeur of eigenaar kunt u bij wanbeheer ook aansprakelijk worden gesteld.

Maatschap

In het geval van een maatschap oefent u een vrij beroep uit in samenwerking met anderen (uw ‘maten’), bijvoorbeeld in een artsenpraktijk of een tolkencentrum. U kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of u kunt een deskundige inschakelen. Elke maat van de maatschap die aan de criteria voldoet, is ondernemer voor de inkomstenbelasting en kan dus gebruik maken van de speciale regelingen voor ondernemers.

Voor de btw is de maatschap ondernemer. De btw-regels zijn op de maatschap van toepassing. De maten zijn voor de btw geen ondernemer. Als u namens de maatschap personeel in dienst neemt, krijgt de maatschap te maken met loonheffingen.

De maatschap is geen rechtspersoon. Elke maat is voor een evenredig deel aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap.

Vennootschap onder firma (VOF)

Van een vennootschap onder firma (vof) is sprake als u samen met anderen (de firmanten of vennoten) een onderneming begint. U kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of u kunt een deskundige inschakelen. Elke vennoot die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet kan mogelijk gebruikmaken van de ondernemersregelingen.

Voor de btw is de vof als geheel ondernemer. Als u bijvoorbeeld met z’n drieën een vof vormt, bent u alle drie ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar is de vof als geheel ondernemer voor de btw. De vennoten zijn voor de btw geen ondernemer. Als u namens de vof personeel in dienst neemt, krijgt de vof te maken met loonheffingen.

De vof is geen rechtspersoon. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle schulden van de vof.

Een vennoot die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet kan mogelijk gebruikmaken van de ondernemersregelingen.

Voor de btw is de vof als geheel ondernemer. Als u bijvoorbeeld met z’n drieën een vof vormt, bent u alle drie ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar is de vof als geheel ondernemer voor de btw. De vennoten zijn voor de btw geen ondernemer. Als u namens de vof personeel in dienst neemt, krijgt de vof te maken met loonheffingen.

Stichting of vereniging

Er wordt nog al eens gedacht dat door het onder brengen van bedrijfsactiviteiten in een stichting of een vereniging het betalen van belasting kan worden voorkomen. Niets is minder waar! Stichtingen en verenigingen worden in bepaalde gevallen ook als onderneming beschouwd. Uw stichting of vereniging betaalt dan over de winst vennootschapsbelasting. En dat kan u duur komen te staan, want waarschijnlijk had u minder belasting betaalt als uw activiteiten in een eenmanszaak zouden zijn belast. Tenslotte kunt u als bestuurder van een stichting of vereniging in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de stichting of vereniging.

Ik heb interesse in bovenstaande dienstverlening. Wilt u mij daarover terugbellen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • 60+ kantoren
    Altijd één in de buurt!
  • 3000+ klanten
    Bent u de volgende?


Offerte aanvragen