Vennootschapsbelasting

Iedere BV moet over de winst vennootschapsbelasting betalen. De winst wordt bepaald in de jaarrekening die een BV over ieder boekjaar moet opstellen en moet deponeren bij de KvK. De winst na belasting wordt toegevoegd aan het vermogen van de BV. Indien men geld wil onttrekken aan het vermogen en uitkeren aan de aandeelhouders dan spreekt men van een dividenduitkering.

Buitenlandse BV

Voorgaande tekst geldt ook voor buitenlandse BV die staan ingeschreven met een Nederlands adres bij de KvK. Zo worden bijv. LTd’s (Engeland), BVBA’s (België) en GmbH’s (Duitsland) in deze gevallen door de belastingdienst hetzelfde behandeld als een Nederlandse BV.

Geldt de verplichting ook voor stichtingen?

Stichtingen zijn ook VPB-plichtig tenzij de belastingdienst schriftelijk heeft bevestigd dat niet het geval (denk bijv. aan ANBI-organisaties die fondsen inzamelen voor goede doelen).

Geldt de verplichting ook voor verenigingen?

Verenigingen zijn in principe niet VPB-plichtig tenzij aan bepaalde criteria wordt voldaan. Zo moeten bijv. voetbalverenigingen en watersportverenigingen met een eigen jachthaven er op letten dat zij zich binnen de grenzen van het fiscaal toelaatbare blijven bewegen, omdat zij anders vpb=plichtig worden.

Het begrip lichamen

De belastingdienst onderscheidt lichamen van natuurlijke personen. Waar natuurlijke personen aangifte inkomstenbelasting doen, daar doen lichamen (bedrijven en organisaties) aangifte vennootschapsbelasting. Lichamen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen. Voorbeelden van lichamen zijn vennootschappen met een aandelenkapitaal en coöperaties. De meest voorkomende lichamen zijn:

  • naamloze vennootschap (nv)
  • besloten vennootschap (bv)

Stichtingen en verenigingen

Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen, namelijk als zij een onderneming drijven. In Nederland gevestigde lichamen zijn binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd.Belastingplicht en aangifte doen?Uiteraard is uw CijferMeester uitgerust om al uw belangen op dit vlak uitstekend te behartigen.De belastingtarieven voor vennootschapsbelasting 2016 die gelden zijn:

WinstTarief
Van €0 tot €200.00020%
Meer dan €200.00025%
Octrooibox5%
Dividend25% (in 2014 22%)

 

Ik heb interesse in bovenstaande dienstverlening. Wilt u mij daarover terugbellen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • 60+ kantoren
    Altijd één in de buurt!
  • 3000+ klanten
    Bent u de volgende?


Offerte aanvragen